آدرس دفتر مرکزی:
تهران، خیابان سهروردی، بالاتر از استاد مطهری، پلاک 289، طبقه همکف
تلفن:
88408842 - 88413534 - 88402100 - 88419680 - 88414621
فاکس:
88431233
ایمیل:
sahandelvtr@yahoo.com , info@sahandlift.com
آدرس دفتر سرویس و نگهداری:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از استاد مطهری، پلاک ،289 ،طبقه 3،واحد 5
تلفن:
88405646 - 88411999 - 88458405